U/15 Mexican Wild Shrimp

U/15 Mexican Wild Shrimp

Regular price $50.00

- Wild Caught (Mexico)

- 15 shrimp or less per pound

- 5 pound frozen box